Return to site

kis esti beszélgetés

iskola a határon..

· korinder,mese és valóság,egészséges élet,life and health,meaning of life

Nagykisfiam (1o év 6 hó) egyik este az ágyban megkérdezte:

"Miért ötös valakinek a szorgalma?"

Hát fogós kérdés, valljuk be.. napról napra nyìlik az értelme.. és az esszenciák közül Iszalaggal 'dolgozunk' több hete.., mert úgy éreztem, erre van szüksége a mi kis családunk minden egyes tagjának.. (ez márciusi esszencia work out, most májusban Kasvirággal és Sisakvirággal dolgozunk. Sok a ledolgozni való, köztük olyan is, ami generációkon átìvel, olykor olyan történések, amikrõl nem is tudtunk, nem is tudhattunk..)

Iszalag esszencia: 'a realitás virága', a jelenben lenni, a jelent megélni állapot szelìd támogatója az esszencia,

Kasvirág esszencia: finomhangolásra: "amikor erőszakos események és történések megcsúfolják az egyén méltóságát és morális integritását. Az önbecsülés és a tisztelet révén segít megtalálni igazi identitásunkat."

Siskavirág eszencia: finomhangolásra 2.0: "gyengéden segít abban, hogy a múlt dolgait úgy lássák/lássuk, ahogyan azok valójában voltak – minden régi jellegétől és érzelmétől lecsupaszítva a jelen bölcsessége által, és egyben könyörületes megértéssel. Így már kevésbé feketén és fehéren látjuk a szülőket, az iskolát, a társadalmi elvárásokat."

Igyekeztem a kis lelkét is megnyugtató és valóságra épülõ választ adni,

azaz

ha valaki megcsinálja az összes szorgalmi feladatot

VAGY

jó jegyeket szerez (fõképp ötösöket) és ezt ötös szorgalommal foglalják össze az iskolai teljesìtmény megmutatásakor

DE

igazából ennek azt kellene tükröznie, hogy melyik kicsi lélek/gyermek milyen erõfeszìtéseket tesz az iskola kezdetétõl - önmagához képest! Ezt én ìgy érzem. Ìgy lenne valósághū a szorgalomábrázolás.

Következõ kérdése:

"Miért ötös valakinek a magatartása?" "És õ jó az órán, mégsem kap ötös magatartás jegyet."

Még fogósabb kérdés, de gyermeki õszintesége mellett keresi a mögötte és benne rejlõ tartalmat..

megnyugtattam, hogy ez egy nehezen átlátható helyzet és hogy én nem vagyok ott vele az iskolateremben ezért ez is a pedagógusok ìtéletére van bìzva.

2019. március 21-én kezdtem el ennek a bejegyzésnek az ìrását, amit az e hétvégi történések tükrében egy új résszel szeretnék kiegészìteni - azaz a magatartás és szorgalom témakörét máshogyan is megvilágìtani: ugyanis e hétvégén, szombati napon (május 11.) megvilágosultam magatartás és szorgalom témában.

Hihetetlen hálás vagyok érte Monikának a szombati találkozásért és Mártinak az információért, ami elvezetett Monikához!

Mert a csillagok is úgy álltak:

Monika logopédus, gyógypedagógus, fejlesztõpedagógus, tapasztalt és kitūnõ szakember! Kétésfél órát foglalkozott velünk.

Csak nagyon dióhéjban, hogy lásd, milyen jelentõsége tud lenni egy ilyen találkozásnak:

a tìzésfélévesem ( elõzmény: az óvodai évek utolsó évében azaz hatéves korában az óvodai fejlesztõpedagógus is megállapìtotta ) - és ez mit sem változott az elmúlt évek során, sõt nem is fog valószìnūleg a késõbbiekben sem változni - keresztdominanciával bìr, azaz jobbszem, balkéz, jobbláb!

Ami alapból nehezìti az iskolai vagy otthoni vagy vendégségbeni egyhelyben ülést! (IS) és elhangzott a beszélgetésünk alkalmával, hogy ezek mögött a viselkedési nehézségek (amiket a társadalom azonnal bélyegez: hogy viselkedészavaros vagy hiperaktìv és társai) mögött nem az áll valójában, hogy milyen neveletlen ez a gyerek!, pedig boldog-boldogtalan képes pikìrt megjegyzéseket tenni a viselkedéshez kapcsolódóan - és persze az ilyen helyzetre szokta egy kedves ismerõs mondani: "más gyermekét könnyū nevelni.."

hanem a belsõ egyensúly és stabilitás hiánya áll fenn, aminek oka lehet a keresztdominancia és oka lehet a nem megfelelõ idegi fejlõdés is.

Az óvodában - akármennyire is nagyszerū óvoda is volt - nem hìvták fel a figyelmemet, hogy érdemes fejlesztéssel a helyzeten finomìtani - még ha nem is változtatható meg gyökeresen.

Most ez elhangzott:

az éves fejlesztési alapképzés elengedhetetlen,

mert

1.) a gyermekem kompenzál, sokat sokszor (bizony ezt én is éreztem),

2.) a kompenzálás egy darabig megy, DE egy idõ után, amikor már roskadoznak a gyerekek a tananyag alatt, már nem fog tudni kompenzálni és komoly tanulásbeli eredményromlás is lehet. Nekem itt a jegyrészével nincsen bajom, inkább csak az zavar, hogy a jegyei nem tükrözik a valós képességeit - ez már sokkal jobban zavar,

3.) az ìrás - olvasás nem a barátja..: bizony emögött is lehetnek olyan nehézségek, ami neki sem tudatos, nekem sem - csak érzem, hogy nincs a helyén a betūk varázslatos világa..

4.) a gyors vagyok és csak legyek túl rajta magatartás: szintén a fent leirtakkal tud összefüggésben állani,

5.) roskatag önbizalom - bár kifelé ez cseppet sem látszik (jól kompenzál..): állhat a belsõ stabilitás hiányával összefüggésben,

6.) A-ból B-be eljutni, neki sokkal nagyobb feladat, mint aki nem bìr keresztdominanciával. Ebbõl következõen hamarabb fárad és merül le a figyelemszintje és az energiája,

Mondhatnád kedves olvasó hogy azért lehet belõle tisztességes embert faragni!: igen, persze, lehet és kell

DE

nem mindegy hogy milyen àron!: hogy folyamatosan kisebb-nagyobb sikereket él meg!, vagy kisebb-nagyobb kudarcokat?..

Mondhatnád, hogy ez a fejlesztõpedagógia egy újkeletū tudományág: igen, ìgy van,

ÉS

ezen ìrásommal is szeretném hogy minél többen tudjanak ennek fontosságáról, vagy akárcsak a létezésérõl.

Mondhatnád, hogy Te is felnõttél és tudásod legjavát tudod adni ma környezetednek, társadalomnak stb. és sikereket élsz meg nap mint nap. Igaz! - lehet ez is, de gondolj bele, mennyivel egyszerūbb lett volna minden, ha már a Te gyermekkorodban is létezik fejlesztõpedagógia: és mindenkinek egyszerūbb lett volna: Neked is, szüleidnek is, tanáraidnak is! Amikor nem a flusztráció megélése a megtapasztalás lényege, hanem az öröm, a hála és a játékosság!

Kell hogy tudd!: nem véletlen, hogy a mai gyermekek és szüleik bele vannak bújva a virtuális világba, a számìtógépes játékokba, mert nagyon gyakran ezek mögött is a fejlõdés és a sikerek megélése iránti vágy áll (esetleg egy fejlõdésbeli nemfelismert lemaradással) , kiegészìtve a közösség élményének megélésével.

Ahol ideig-óráig kerek a világ, ahol nem szembesülök a nehézségeimmel: a betūk világával vagy a számok világával vagy az iskola vagy a szülõk elképzeléseinek világával..

Szeretettel üdvözöllek, Rita Monika