Return to site

Az éltetõ vìz.. avagy az élethez való hozzáállás

mert ez is sokakat érint..

· korinder,mese és valóság,gyermek és születés,egészséges élet,meaning of life

Egy nagyon egyszerūnek tūnõ témával folytatom.

Szerteágazó téma, vad mélységekkel és magasságokkal!

Nem tudományos megközelìtésben!, mert azt már sokan és sokszor megtették. Nem kìvánom ezen tudományos eredményeket megkérdõjelezni egy pillanatra sem!, inkább kibõvìteném egy másfajta nézõponttal ..

Megfigyelésen alapul, számszakilag nincsen alátámasztva, de mégis egyszerū formában, kérdéseken keresztül próbálom figyelmedet önmagadra irányìtani.. a vìz tükrében..

Hosszasan kerestem az idézetet, ami bevezeti e témat - mire megtaláltam nagy kedvencemnél (hiába na, egyre jár az agyunk, csak 70 év különbséggel..):

"Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy."

(Antonie de Saint-Exupery)

Innen kezdõdik mai történetem, mely talán segìt tükörbe nézni és ott meglátnod magadat.. a vìzfogyasztási szokásaidon keresztül is:

1.) Vizsgáltad már vìzfogyasztási szokásaidat?!,

azaz napi szinten szomjazol e a vìzre?

Eddig ez jó!, ha belülrõl jön a szomjúság érzete, ha kìvánod a vizet!

Ha nem kìvánod a vizet, akkor helyette mit iszol? mi csillapìtja szomjad?

van egyáltalán szomjúság érzeted?

vagy nincs?, de akkor is iszod a vizet?, mert a tudomány és a testtudatos táplálkozás ezt javasolja?

egyszerūnek tūnõ ám annál bonyolultabb kérdések..

2.) Ismertem/ismerek embereket, akik 30 vagy 40 vagy akár x éven keresztül, de nem fogyasztottak vizet, nemhogy napi szinten, de heti, havi vagy akár éves szinten sem..

jó esetben gyógyteákat ittak, kevésbé jó esetben

a cukros mūitalokat itták..,

vagy a csak sört és csak bor és hozzá/helyette rövideket..,

Te mit gondolsz errõl?

Mit láttál gyerekkorodban? mit ivott a környezeted? szüleid, nagyszüleid?

és milyen italon szocializálódtál, gyermekként?: vizen?, szörpön?, üdìtõn? teán? vagy máson?

és vajon miért nem ittál sok-sok éven át vizet?, ha azt látod, ez kimaradt a mindennapjaidból..

megtaláltad az okát? vagy soha nem is kerested?..:

és hogyan állsz az emberekhez?

az emberi kapcsolatokhoz?

a kommunikációval mi a helyzet?

Hogyan állsz meg a környezetedben?: érdeklõdéssel? elfogadással? kìváncsisággal telve? vagy? benne élsz a magad bezárt világában?..

3.) Réges régóta a vìz,

mint szakrális eszköz?, mint szentség?, mint forma?, állapot?, megnyilvánulás?, erõ?, energia?, éltetõ forrás?, magzatvìz, mint a életed 1. szakasza?, vagy gyógyulási metódus - gondolj csak a termálvizeinkre, vagy az ivókutak segìtségével a csodás gyógyulásokra - és ezek ma is mind körülöttünk vannak és részei hétköznapjainknak és ünnepnapjainknak egyaránt.

Melyik formájával tudsz legjobban azonosulni?,

ami Te is vagy?

ami felráz?, és elgondolkodtat?

ami megnyugtat?, ami simogatja testedet, lelkedet?

4.) Emlékszel a mesére, amiben az öreg király azt kérte 3 fiától, hogy keressék és találják meg és hozzák el számára az örök fiatalság vizét?! És a legkisebb fiú az, aki sok-sok próbát kiállva, megkeresi, majd megtalálja és el is hozza az örök fiatalság vizét: a másik kettõ már az elején elbukik: kocsma, alkohol, kártya, cimborák, adósság ..., de a legkisebb a visszaúton (amikor már nála az örök ifjúság vize, amit forrásból merìt (!)) rendezi a testvérei adósságait és hárman hazaindulnak.. ám bátyjai megirigylik a legkisebb sikerét és a hazaúton megmerénylik: kezét, lábát levágják, majd egy kútba dobják és a lopott sikerrel és az álságos dicsõséggel hazamennek király apjukhoz..

Itt a mesének még nincs vége, mert a kicsi királyfi szerencsével járt: a kútnak csodatévõ vize van/volt és kinõ keze, lába!

A végkifejletet nem mondom el, olvasd el a mesét, nekem nagy kedvencem volt gyermekkoromban!

Benne van madj minden a vìzrõl, amit az elõzõ pontban ìrtam.

Na és benne van bátorság, kaland, szeretet, gonoszság és minden, ami mindennapjaink része és ezért alapjáraton biztosìtja a fejlõdésünket..

Próbálj meg emlékezni!

Mit jelentenek számodra: bátorság?, barátság?, kiváltság?

és

mint elõzõ ìrásomban is szerepelt, kérlek õrizd : "A szeretet soha el nem fogy!"

Szeretettel, Rita Monika

Esszenciaajánló:

Bìbor vizililiom: támogatást nyújt kommunikációs megnyìlásban és 'szintemelkedésben' a kommunikáció területén, annak sokrétū vonzatával,

valamint szelìd erõvel támogatást ad a vìzzel való külsõ és belsõ egyensúly és harmónia megtalálásában és a vìz mint éltetõ energia elfogadásában.